شرکت افروغ بنا

رتبه ۳ رشته آب

رتبه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات

رتبه ۵ ابنیه

رتبه ۴ بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

رتبه ۴ بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

زمینه فعالیت: پروژه های آب و فاضلاب، اجرای انواع تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ و اجرای انواع ابنیه

سال تاسیس : ۱۳۸۲

شماره ثبت : ۲۱۰۲۳۳

محل ثبت: تهران

کد اقتصادی : ۴۱۱۳۵۴۷۴۴۸۷۷

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۵۱۷۲۳۸

کدپستی: ۱۴۱۶۶۳۴۳۷۵

ایمیل: info@afroughbana.com

تلفن: ۸۸۹۸۲۱۲۴ – ۸۸۹۸۰۰۷۴  – ۸۸۹۶۱۷۹۷

دفتر مرکزی : تهران بلوار کشاورز – پلاک ۱۶۲ – طبقه ۳

موقعیت جغرافیایی