اجرای شبکه فاضلاب منطقه گیشا

پروژه : عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای محدوده پل مدیریت – گیشا

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران

مشاور : مهندسین مشاور لار

موضوع پروژه : عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای محدوده پل مدیریت گیشا به طول ۱۱۳۸۹ متر به اقطار ۲۵۰ الی۶۰۰ میلیمتر

تاریخ شروع :  ۹۴/۰۶/۱۸

محل اجرای پروژه : تهران

عکس های پروژه

اجرای شبکه فاضلاب منطقه CN قطعه C1

پروژه : اجرای لوله گذاری فاضلاب ناحیه مرکزی CN قطعه C1 مناطق ۶ و ۷ و ۱۲ شهرداری

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران

مشاور : مهندسین مشاور  مهاب قدس

موضوع پروژه : اجرای عملیات لوله گذاری به روش تونل سنتی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدمروهای ناحیه مرکزی  cnقطعه c1 مناطق ۶ و ۷ و ۱۲ شهرداری به طول حدود ۴۰۰۰ متر به اقطار ۳۱۵ الی ۱۰۰۰ میلیمتر لوله پلی اتیلن دو جداره، احداث ۸۸ عدد آدمرو                                              

تاریخ شروع : ۹۵/۱۲/۰۹

محل اجرای  پروژه : تهران

عکس های پروژه :

اجرای شبکه فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران

پروژه : لوله گذاری خطوط بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلیمتر و به طول ۱۰۰۰۰متر

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه۲ شهر تهران

مشاور : مهندسین مشاور ساز آب اندیش

موضوع پروژه : تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلیمتر و به طول ۱۰۰۰۰ میلیمتر و اتصال به خط انتقال اصلی اجرا شده فاضلاب

تاریخ شروع : ۹۶/۰۵/۱۶

محل اجرای پروژه : تهران

تصفیه خانه سکام رضوانشهر

پروژه : احداث و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سکام رضوانشهر

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان

مشاور : مهندسین مشاور شهرآب خزر

موضوع پروژه : احداث و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی رضوانشهر (۱-عملیات ساختمانی ، مکانیکال و برقی ساختمانهای تصفیه خانه ۲- محوطه سازی و دیوار محوطه  ۳-خرید نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و برقی و آزمایشگاهی تصفیه خانه  ۴-بهره برداری شامل هزینه های نگهداری ،تامین نیرو و آموزش)                                                                                                             

تاریخ شروع :  ۹۴/۰۳/۲۳

محل اجرای پروژه : سکام رضوانشهر

انسداد چاه های غیر مجاز

پروژه : انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در محدوده شرق تهران

کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران

موضوع پروژه : انجام عملیات انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز در محدوده شرق تهران

تاریخ شروع :  ۹۵/۰۹/۲۹

محل اجرای پروژه : تهران

تصفیه خانه اردکان

پروژه : تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردکان

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد

مشاور : مهندسین مشاور پارس پیاب

موضوع پروژه : تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه

انجام لوله گذاری فولادی و عملیات پاپینگ فولادی و پلی اتیلنی به قطرهای۴۰۰ و ۲۰۰و ۱۶۰ مجموعا  ۱۶۴۷ متر طول

تاریخ شروع : ۹۶/۰۱/۲۱

محل اجرای پروژه : اردکان یزد

پروژه انشعاب ۳۰۰۰ فقره تهران

پروژه : تهیه و نصب ۳۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب و اجرای ۱۰۰۰ مترشبکه فاضلاب

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران

مشاور : مهندسین مشاور آویسا طرح توسعه

موضوع پروژه : تهیه و نصب ۳۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب و اجرای ۱۰۰۰ متر شبکه فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلیمتر به همراه تامین مالی بصورت مشارکتی در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران

تاریخ شروع : ۹۶/۰۱/۲۸

محل اجرای پروژه : تهران

طراحی و ساخت پکیج های ایستگاه پمپاژ آب دشت نازک

پروژه :  طراحی و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی آغ چای-دشت نازک۱

کارفرما : وزارت جهاد کشاورزی

مشاور : مهندسین مشاور جاماب

موضوع پروژه : طراحی، تامین، نصب و اجرا، تست و راه اندازی پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی آغ چای-دشت نازک۱

تاریخ شروع : ۹۶/۱۲/۲۰

محل اجرای پروژه : استان آذربایجان غربی