اجرای شبکه فاضلاب خیابان آفریقا تهران

پروژه : لوله گذاری منطقه شرق افریقا طرح فاضلاب تهران

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران

مشاور : شرکت مهاب قدس

موضوع پروژه : اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب در ناحیه شرق N1-2 واقع در منطقه ۳ شهرداری به اقطار ۲۵۰ الی ۴۰۰ میلیمتر از نوع پلی اتیلنی جمعا به طول ۴۲۹۶ متر با اجرای ۸۴ عدد آدمرو

تاریخ شروع : ۸۴/۰۴/۳۰

تاریخ خاتمه :  ۸۸/۰۷/۲۸

محل اجرای پروژه : تهران

اجرای شبکه فاضلاب شهرک کیانشهر

پروژه : اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب شهرک کیانشهر قطعه پنجم

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران

مشاور : مهندسین مشاور پارس آب تدبیر

موضوع پروژه : اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب در منطقه ۱۵ شهرداری شهرک کیانشهر قطعه پنجم به قطر ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیمتر به طول ۹۹۰۹ متر و با اجرای ۳۰۵ عدد آدمرو

تاریخ شروع : ۹۰/۱۰/۰۴

تاریخ خاتمه : ۹۱/۱۲/۲۷

محل اجرای پروژه : تهران

تصفیه خانه آب شهر پردیس

پروژه : خرید و نصب تانکرهای فیلتر شنی تند تصفیه خانه آب شهر پردیس

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

مشاور : شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

موضوع پروژه : خرید و نصب تانکرهای فیلتر شنی تند تصفیه خانه آب پردیس به تعداد ۵ دستگاه

تاریخ شروع :  ۹۳/۱۲/۲۸

محل اجرای پروژه : پردیس

عکس های پروژه :

اجرای شبکه فاضلاب منطقه ۵ تهران

پروژه : احداث بخشی از خطوط اصلی انتقال فاضلاب در منطقه ۵ شهرداری قطعه ۵

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران

مشاور : مهندسی مشاور مهاب قدس

موضوع پروژه : اجرای عملیات لوله گذاری به طول ۴۷۰۹ متر به اقطار ۹۰۰ و ۱۰۰۰ میلیمتر

تاریخ شروع :  ۹۱/۰۶/۲۸

تاریخ خاتمه : تحویل موقت

محل اجرای پروژه : تهران

عکس :اجرای شبکه فاضلاب منطقه ۳ تهران

 پروژه : عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره به قطر اسمی ۲۵۰ میلیمتری و به طول ۱۶۵۰۰ متر و احداث ۳۰۰ آدمرو

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳

 مشاور : مهندسین مشاور کوثرآب پارس

موضوع پروژه : تامین و تهیه کلیه مصالح و لوله و اتصالات پلی اتیلن به طول ۱۶۵۰۰ متر و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله به قطر ۲۵۰ میلیمتر به طول ۱۶۵۰۰ متر و احداث آدمرو با مصالح آجری و بتنی درجا و پیش ساخته به تعداد ۳۰۰ حلقه

تاریخ شروع :   ۹۲/۱۱/۲۳

تاریخ خاتمه : در حال تحویل موقت

محل اجرای پروژه : تهران

سد انحرافی و کانال و مخزن شاکین

پروژه : سد انحرافی, کانال انتقال و مخزن ذخیره شاکین

کارفرما : جهاد کشاورزی استان قزوین

مشاور : مهندسین مشاور اندیشه آبراهه

موضوع پروژه : احداث سد انحرافی, کانال انتقال و مخزن ذخیره شاکین

تاریخ شروع :  ۸۵/۰۴/۳۱

تاریخ خاتمه : تحویل قطعی

محل اجرای پروژه : قزوینتاکستان

ساخت و نصب تصفیه خانه اردبیل

پروژه : ساخت و نصب و راه اندازی و بهربرداری تصفیه خانه آب سبلان- اردبیل

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

مشاور : مهندسین مشاور پارس پیاب

موضوع پروژه : انجام کامل عملیات اجرای تصفیه خانه مجتمع سبلان از توابع مشکین شهر

تاریخ شروع : ۹۱/۰۶/۱۴

تاریخ خاتمه : ۹۳/۰۸/۱۹

محل اجرای پروژه : اردبیل

عکس :

قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز رودخانه جاجرود

پروژه : اجرای عملیات قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز واقع در بستر و حریم رودخانه جاجرود

کارفرما : آب منطقه ای تهران

مشاور : آب منطقه ای تهران

موضوع پروژه : انجام عملیات آزادسازی و قلع و قمع مستحدثات و اعیانیهای غیر مجاز واقع در بستر و حریم حوضه رودخانه جاجرود

تاریخ شروع : ۹۰/۰۶/۱۲

تاریخ خاتمه : تحویل قطعی

محل اجرای پروژه : جاجرود

تعمیر، نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه استان قم

پروژه : نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر قم

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان قم

مشاور : شرکت آب و فاضلاب استان قم

موضوع پروژه : نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر قم

تاریخ شروع :    ۹۴/۱۲/۰۱

تاریخ خاتمه :   ۹۶/۱۲/۲۹

محل اجرای پروژه : قم

جدول گذاری و پیاده رو سازی شهرک صنعتی زاویه

پروژه : جدول گذاری سنگی و پیاده رو سازی ۲ شهرک صنعتی زاویه

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

مشاور : دفتر نظارت کارفرما

موضوع پروژه : اجرای جدول گذاری سنگی و پیاده رو سازی ۲ شهرک صنعتی زاویه

تاریخ شروع : ۸۷/۰۴/۳۰

تاریخ خاتمه : ۸۹/۰۲/۳۱

محل اجرای پروژه : استان مرکزی-زاویه