خدمات ما

کارهایی که افروغ بنا میتواند برای شما انجام بدهد

تصفیه خانه آب و فاضلاب

تصفیه خانه ها جهت بهبود شرایط کیفی آب ورودی مورد استفاده قرار می گیرند که بر پایه میزان آلودگی آب یا فاضلاب های ورودی و استاندارهای خروجی طراحی می گردد و روش های بهینه از نظر هزینه ای و حجم و میزان آلودگی پساب یا آب ورودی انتخاب می شود.

خطوط انتقال آب و فاضلاب

جهت جمع آوری فاضلاب های خانگی و انتقال آن به تصفیه خانه جهت بهبود فاکتورهای آلاینده به کار می رود و باعث تجمیع در حجم های فاضلاب خروجی می شود که با توجه به عوارض طبیعی به صورت ثقلی یا تحت فشار اجرا می گردد.

ایستگاه های پمپاژ

به دلیل وجود عوارض در مسیرهای انتقال فاضلاب و خطوط انتقال آب نیاز به تغییر فشار یا افزایش هد جریان وجود دارد که از طریق ایستگاه های پمپاژ این مسئله برطرف می گردد. ایستگاه های پمپاژ با توجه به میزان هد و. دبی به صورت ثابت یا با قابلیت جابه جایی (Portable ) قابل طراحی و ساخت می باشند.

تامین و تدارکات

تصفیه خانه ها جهت بهبود شرایط کیفی آب ورودی مورد استفاده قرار می گیرند که بر پایه میزان آلودگی آب یا فاضلاب های ورودی و استاندارهای خروجی طراحی می گردد و روش های بهینه از نظر هزینه ای و حجم و میزان آلودگی پساب یا آب ورودی انتخاب می شود.

راه اندازی و بهره برداری

کنترل تطابق تجهیزات ، انجام تست های مختلف فعالیتهای تکمیلی نصب آزمون های عملکردی و اجزا و بخش های پروژه تحویل و آموزش بهره بردار نگهداری و تعمیرات

شرکت افروغ بنا قریب به 20سال است که فعالیت خود را با بهره گیری از پرسنل مجرب و تحصیل کرده در زمینه اجرا پروژه های مختلف صنعت آب و فاضلاب کشور و با تعهد مداوم به کیفیت و زمانبندی پروژه ها همواره مورد رضایت و وثوق کارفرمایان خود بوده است.

در بیرون کلیک کنید تا باکس مقایسه پنهان شود
مقایسه
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

سبد خرید شما خالی است!